Verkiezingsprogramma

Beter Oss zoekt altijd naar werkbare oplossingen, gekeken vanuit onze inwoners.
Maatwerk waar het kan.

Sociaal en Zorg

De reparatie van de bezuiniging op de huishoudelijke hulp thuiszorg.

Economie

Stimuleren van de Osse economie is van groot belang.

Ouderen

De bezuiniging op de huishoudelijke hulp in de thuiszorg repareren

Sporten

Sporten op lokaal niveau moet gewaarborgd worden.

Centrum

Beter Oss wil een schoon, goed en veilig centrum.

Bereikbaarheid

Een noordelijke randweg is noodzakelijk, omdat het verkeer op de singels nu al vaak vastloopt.

Wonen

De woningbouw in Oss en de kernen ligt bijna stil.

Financiën

Beter Oss wil de OZB niet verder verhogen dan met het inflatiepercentage.

Toerisme en recreatie

Beter Oss wil het toerisme en de recreatie bevorderen onder andere door afschaffing van de toeristenbelasting.

Volksgezondheid

Een huisartsenpost mag nooit verdwijnen uit Oss en zal op een centrale, goed bereikbare locatie gehuisvest moeten worden.

Kunst en Cultuur

De Lievekamp, Museum Jan Cunen, Muzelinck en de Groene Engel zijn heel belangrijk voor Oss, daar moeten we zuinig op zijn.

Onderwijs

In iedere kern van de nieuwe Gemeente moet de bestaande basisschool ook in de toekomst behouden blijven.

Diversen

Voor Beter Oss is ieder mens gelijk, welke kleur, leeftijd, geslacht, geaardheid enz. dan ook.