Wie zijn wij?

Beter Oss staat voor een helder sociaal beleid en wij komen op voor de zwakkeren in de samenleving. Een ruimhartig minimabeleid is ons doel.

Daarbij past een stevige economische aanpak om de werkgelegenheid te bevorderen. Ondernemers moeten kunnen ondernemen.

Onze speerpunten

Ouderen hebben onze speciale aandacht.
De landelijke bezuinigingen op de huishoudelijke hulp in de thuiszorg dienen zoveel mogelijk te worden teruggedraaid. Er moeten voor ouderen geschikte woningen worden gebouwd. De Gemeente moet verplicht gesteld worden om 45 plussers in dienst te nemen. Oss dient een coördinerend wethouder ouderenbeleid te krijgen.

Sportclubs moeten we koesteren, geen verplichte verplaatsing of sanering van sportclubs.

Veiligheid is heel belangrijk, dus zijn o.a. camera’s gewenst in de uitgaansgebieden en bij fietsenstallingen.

De bereikbaarheid van Oss schiet ernstig tekort, een noordelijke randweg moet er in de toekomst komen, het centrum moet beter bereikbaar worden.

Het parkeren in het centrum moet gratis worden, of tenminste de eerste 2 uur gratis. Daarmee stimuleren we een bezoek aan het centrum van Oss.

Evenementen verdienen onze steun, het bepaalt de sfeer in een gemeente. Daarom veel ruimte voor evenementen.

Er moet meer woningbouw komen voor starters en ouderen en zeker ook in alle kernen.

Welstand dient te worden afgeschaft.

Hondenbelasting moet afgeschaft worden.

Toeristenbelasting bevordert het toerisme niet, afschaffen dus.

Leefbaarheid staat bij Beter Oss hoog in het vaandel. Leefbaarheid in alle kernen van Oss, naast veiligheid is dit een rode draad door ons programma.

Lid worden

Word nu lid van de politieke partij Beter Oss voor maar € 25,- per jaar.

Word nu lid!

Volg ons